Predsedstvo

Predsedstvo

Predsednik ZVVS
Ladislav LIPIČ

Podpredsednik ZVVS
Danijel BOŽIČ

Podpredsednik ZVVS
Venčeslav OGRINC

Podpredsednik ZVVS
Božo MAJCEN

Podpredsednik ZVVS
Slavko MALEŠIČ

 

Predsednik PO Ljubljana
Dušan PRESETNIK

Predsednik PO Ljubljana - okolica
Janez GREGORIČ

Predsednik PO Notranjska
Danilo ŠTEMBERGER

Predsednik PO Posavje
Anton SUPANČIČ

Predsednik PO Zahodnoštajerska
Božidar SEVŠEK

Predstavnik PO Zasavje
Rudi ŽAGAR

Predsednik PO Dolenjska
Anton KLOBČAVER

Predsednik PO Južnoprimorska
Valter VILER

Predsednik PO Gorenjska
Vojko DAMJAN

Predsednik PO Vzhodnoštajerska
Miran FIŠER

Predsednik PO Severnoprimorska
Jožef ČLEKOVIČ

Predsednik PO Pomurje
Ivan SMODIŠ

Predsednik PO Koroška
Ivan BREZOVNIK

 

Praporščak
Dominik GRMEK

Namestnik praporščaka
Jože KLUN

 

 

Strokovna služba

 

Generalni sekretar ZVVS
Mitja JANKOVIČ

Poslovna sekretarka ZVVS
Ljubica Lija DEBELJAK