Predsedstvo

Predsedstvo

Predsednik ZVVS
Ladislav LIPIČ

Podpredsednik ZVVS
Slavko MALEŠIČ

Podpredsednik ZVVS
Božo MAJCEN

Podpredsednik ZVVS
Vlado ŽGEČ

Podpredsednik ZVVS
Jožko ČLEKOVIČ

 

Predsednik PO Ljubljana
Metod ŠAVS

Predsednik PO Ljubljana - okolica
Janez GREGORIČ

Predsednik PO Notranjska
Danilo ŠTEMBERGER

Predsednik PO Posavje
Anton SUPANČIČ

Predsednik PO Zahodnoštajerska
Božidar SEVŠEK

Predstavnik PO Zasavje
Iztok BASTIČ

Predsednik PO Dolenjska
Anton KLOBČAVER

Predsednik PO Južnoprimorska
Dejan STANČIČ

Predsednik PO Gorenjska
Pavle JEREB

Predsednik PO Vzhodnoštajerska
Vladimir MAHER

Predsednik PO Severnoprimorska
Igor RUTAR

Predsednik PO Pomurje
Alojz FILIPIČ

Predsednik PO Koroška
Ivan BREZOVNIK

 

Praporščak
Dominik GRMEK

Namestnik praporščaka
Jože KLUN

 

 

Strokovna služba

 

Generalni sekretar ZVVS
Mitja JANKOVIČ

Poslovna sekretarka ZVVS
Ljubica Lija DEBELJAK