Organiziranost

Ideje o združevanju udeleženk in udeležencev priprav in kasneje vojne za Slovenijo, so se v različnih sredinah pojavile že v letu 1992, v začetku poletja 1993 pa je bila izdelana osnovna zamisel o organizaciji, katere glavni cilj je bil ohranitev spomina na to neponovljivo dejanje v zgodovini slovenskega naroda za bodoče generacije.

Prvotna zamisel je bila, da se v enovito organizacijo vključijo tako tisti, ki so delovali v enotah Teritorialne obrambe in njihovi podpori, kakor tudi tisti, ki so delovali v enotah takratne Milice, toda ta zamisel se ni obnesla in čeprav smo v pripravah in vojni delovali dobesedno skupaj, sta bili ustanovljeni dve veteranski organizaciji, Združenje veteranov vojne za Slovenijo in združenje Sever.
10.10.1993 je datum, ko je bil v Ljubljani ustanovni zbor, in je bila pravno formalno rojena naša organizacija, 01.12.1994 pa datum, ko smo bili sprejeti v Svetovno veteransko federacijo.

Organizacija se je hitro razvijala in krepila ter postajala vse bolj prepoznavna in spoštovana. Razvoj organizacije, nova spoznanja, izkušnje in nova zakonodaja pa so kmalu zahtevali, da se spremeni organiziranost in se poveča vpliv območnih združenj, da se odločanje o bistvenih stvareh, kar predstavljajo predvsem osnovni programi in načrti, prenese iz republiškega vrha v bazo.
V maju 2000 je Združenje na nivoju Republike prenehalo delovati. Še istega dne, so takratna območna združenja ustanovila Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, ter preko svojih predstavnikov izvedla volitve novih organov. Mandat voljenih organov ZVVS je 4 leta.

Danes je v Zvezi vključenih 57 območnih organizacij, ki svoje delo koordinirajo v 13. Pokrajinskih odborih, s preko 27.600 članicami in člani.

 

Mitja Jankovič,
generalni sekretar ZVVS