Organi zbora

Delovna telesa

Nadzorni odbor
Predsednik
Član
Član
Član
Član
Milan ŠAJN
Darko KODRIČ
Bojan VIDALI
Branko KOBETIČ
Zvonko CVEK

 

Častno razsodišče
Predsednik          Bojan ŠOBAR
Član                    Franci HLIŠ
Član                    Zvone MULEJ
Član                    Mitja VEZOVNIK
Član                    Metod ŠAVS