Organi zbora

Delovna telesa

Nadzorni odbor
Predsednik
Član
Član
Član
Član
Milan ŠAJN
Darko KODRIČ
Bojan VIDALI
Branko KOBETIČ
Marko MILIČ

 

Častno razsodišče
Predsednik
Član
Član
Član
Član
Franci SOTOŠEK
Franci HLIŠ
Metod ŠAVS
Bojan ŠOBER