Delovna telesa

Delovna telesa

Komisija za kadrovska in statusna vprašanja
predsednik
namestnik predsednika
namestnik predsednika

Član
Član
Član
Član
Član
Član
Član
Član
Član
Član
Član
Član
Član
Drago Pristovnik
Anton Vovko
Zvonimir Vatovec

Janez Bobnar
Igor Iljaš
Drago Pristovnik
Anton Vovko
Zvonimir Vatovec
Ljubica Lija Debeljak
Silvo Boštjančič
Drago Vidrih
Anton Stritih
Emil Bovhan
Bogdan Ladinik
Andrej Božiček
Živko Stanič


 

Uredniški odbor revije VETERAN
Član
Član
Član
Član
Član

glavni urednik

odgovorni urednik glasila Veteran in spletne strani ZVVS
Boris Knific
Vlado Žgeč
Matjaž Žirovnik
Mitja Teropšič
Jožko Člekovič

Vlado Žgeč

Matjaž Žirovnik