Članstvo

Članstvo

Območno združenje lahko postane član ZVVS, če v temeljnem aktu omogoča včlanjevanje oseb, ki jim je bil dodeljen status na podlagi Zakona o vojnih veteranih (uradno prečiščeno besedilo v Uradnem listu Republike Slovenije št. 59/2006); to so

 • organizatorji in pripadniki MSNZ,
 • pripadniki TO,
 • pripadniki organov za notranje zadeve,
 • člani republiške koordinacije in pokrajinskih koordinacij oziroma podskupin,
 • pripadniki enot za zveze države ali občine,
 • pripadniki Narodne zaščite,
 • delavci upravnih organov, pristojnih za obrambne ali notranje zadeve oziroma drugih državnih organov,
 • pripadniki civilne zaščite,
 • zaposleni v podjetjih in institucijah, ki so izvajali naloge civilne obrambe,
 • prostovoljci v enotah TO, organih za notranje zadeve, Narodne zaščite, enotah za zveze Republike Slovenije in občin, civilne zaščite, upravnih organih za obrambne in notranje zadeve, drugih državnih organih in podjetjih.
 • posamezniki, ki so na zahtevo poveljstev in poveljnikov vojaških enot TO ter tedanje milice, neposredno sodelovali pri pogajanjih, zbiranju obveščevalnih podatkov, izvajanju oskrbe, oviranju komunikacij, utrjevanju poveljniških mest in obrambnih položajev ter zagotavljanju nastanitvenih, delovnih in skladiščnih prostorov,
 • najodgovornejši člani občinskih izvršnih svetov in poverjeništev, ki so na območju vojaških spopadov neposredno opravljali obrambne naloge za potrebe TO in tedanje milice,
 • člani štabov za civilno zaščito ter njihovih specializiranih enot, ki so opravljali obrambne naloge na območju oboroženih spopadov,
 • delavci slovenske carine na območju vojaških spopadov, ki so izvajali naloge na mejnih prehodih na podlagi zahtev koordinacijskih podskupin;

in še:

Člani Območnih združenj VVS ne morejo postati osebe, ki so s svojim ravnanjem ovirale priprave na vojno ali aktivnosti v vojni za Slovenijo.

 • posamezniki, ki so kot kulturni ali umetniški delavci oziroma predstavniki sredstev javnega obveščanja s svojo aktivnostjo spodbujali in osveščali slovensko javnost v najtežjih trenutkih procesa osamosvajanja, priprav na vojno in vojne za Slovenijo,
 • člani Rdečega križa Slovenije in zdravstveni delavci,
 • najožji svojci udeleženk in udeležencev v pripravah vojne in v vojni za Slovenijo (zakonci in otroci),
 • svojci žrtev vojne za Slovenijo (zakonski in izven zakonski partnerji, otroci, bratje, sestre, pastorki in starši), invalidi in ranjeni v vojni za Slovenijo v letu 1991, na lastno željo,
 • osebe, ki so pravočasno prestopile iz JLA in niso aktivno sodelovale v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo in so v času po prestopu aktivno sodelovale pri obrambi Republike Slovenje v času vojne.