Zbor veteranov OZVVS Logatec - povzetek in slike

Tako kot po navadi, smo tudi letošnji zbor veteranov OZVVS Logatec načrtovali in izvedli v mesecu marcu. To leto smo gostovali v OŠ Tabor v Gornjem Logatcu.

Na zbor nas je prišlo 94 članov. Obravnavali smo poročila o realizaciji načrta dela in aktivnostih, ter o finančnem poročilu za leto 2023. Podani so bil novi načrti dela in finančni načrt za leto 2024. Člani nismo imeli pripomb in predlogov na poročila in plan dela za 2024, ter smo tudi vse dokumente soglasno sprejeli.

Ob zaključku je predsednik Miro Pogačnik  slovesno podelil priznanja za večletno uspešno delovanje naših članov, saj se drugo leto končuje že peti mandat našega delovanja.  

Na koncu uradnega dela so se s pozdravi in dobrimi željami za uspešno delovanje OZVVS tudi v bodoče oglasili tudi gostje.

V zaključnem delu smo ob večerji razvili druženje, z izmenjavo spominov in pomenkih poteka sedanjega življenja pri nas doma in po svetu.