Seja predsedstva OZVVS Ptuj

Ptuj

Člani predsedstva OZVVS Ptuj smo opravili sejo na kateri smo pregledali realizacijo 40. aktivnosti, katere smo izvedli od septembra do danes. Pregledali smo tudi tiste aktivnosti, ki nas čakajo še do konca leta 2023 in potrdili osnutek načrta dela za leto 2024.