REDNI LETNI ZBOR ČLANOV OZVVS ZASAVJE

Zasavje

Člani OZVVS Zasavje so v četrtek, 21. marca 2024 pripravili redni letni Zbor združenja v prostorih AMD Trbovlje.

Zbralo se je okrog sto članov in gosti, župan občine Zagorje ob Savi, g. Matjaž Švagan,

podpredsednik ZVVS, naš član, Božo Majcen, predstavnik PVD Sever, Marjan Palčič, predsednica pokrajinske ZB NOB Trbovlje Marica Govejšek, predsenica ZB NOB Hrastnik in predsednica KODVOS Daniela Kovač, predstavnika ZSČ: Trbovlje vvod. Franci Ceferin, Zagorje ob Savi por. Gregor Pilpah, ki so v sedmi točki dnevnega reda v svojih govorih pozdravili Zbor in zaželeli še naprej pristno in uspešno sodelovanje.

Župan občine Trbovlje se je opravičil, prav tako župan občine Hrastnik in tudi predsednik Društva GM za Zasavje .

Praporščak Alojz Žuželj je postavil prapor OZVVS Zasavje, nakar so pevke ŽVS Iris zapele našo himno  Zdravljico ter še tri slovenske pesmi.

Po prijetnem nastopu ženske vokalne skupine Iris so pričeli z uradnim delom Zbora.

Po potrditvi organov Zbora, predstavitvi in sprejemu poročil za preteklo leto in načrtih za tekoče, je predsednik OZVVS Zasavje Iztok Bastič  predlagal po določilih statuta, da Božu Majcnu Zbor OZVVS Zasavje podeli naziv častnega predsednika OZVVS Zasavje, kar so prisotni člani soglasno podrli.

Sekretar Martin Pajek je članom predstavil jakne z emblemi zasavskega in mednarodnega združenja veteranov, kar so jih lahko takoj pomerili in tudi naročili.

Po uradnem delu so se člani zadržali še na tovariškem srečanju, kjer so obujali spomine na preteklost in izražali želje ter načrte za naprej.

MM, slike arhiv OZVVS Zasavje