RAZSTAVA - VOJNA ZA SLOVENIJO 1991

Ljubljana
V sklopu letošnje obeležitve 30 obletnice ustanovitve Zveze veteranov vojne za Slovenijo, smo v sodelovanju z Muzejem Slovenske vojske pripravili osveženo in dopolnjeno razstavo o osamosvojitveni vojni 1991. V Zvezi veteranov dajemo velik pomen temu, da dogodki iz časa osamosvajanje ne bi šli v pozabo. Pri tem pa je naše osnovno vodilo, da so dogajanja predstavljena na objektiven način, realno in tako kot so se dejansko odvijala. Temeljni nastavek za ta izdelek smo našli v razstavi, ki jo je na to temo pred leti pripravil Vojaški muzej Slovenske vojske. To osnovo smo nekoliko preoblikovali, dodali nekaj novih poudarkov, jo dopolnili z novejšimi spoznanji in vedenji ter vsebino podkrepili z več dokumenti in fotografijami. Dodali smo še nekaj novih, doslej slabo ali celo nepojasnjenih poglavij, kot na primer pano o oskrbi enot med vojno. Želja je, da razstava najprej potuje po pokrajinah, kjer delujejo pokrajinski odbori ZVVS. V nadaljevanju pa si želimo, da bi bila predstavljena tudi v kakšnem muzeju, po osnovnih in srednjih šolah ter tudi drugih javnih inštitucijah. Na otvoritvi je vsebino in nastajanje razstave predstavil podpredsednik ZVVS Slavko Malešič, svečano pa je otvoril razstavo v.d. direktorja Uprave za vojaško dediščino mag. Matjaž Ravbar. Prva postaviztev razstave pa se je tudi simbolično odvila v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani.
Mitja Jankovič - ZVVS