Razpis za delovno mesto generalnega sekretarja Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Ljubljana

Predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo je dne,  10. 7. 2024 sprejelo sklep o objavi razpisa za delovno mesto generalnega sekretarja Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

 

Opis delovnih opravil:

 • vodi in koordinira delo ter skrbi za zakonitost dela Strokovne službe,
 • je odredbodajalec za tekoče finančno poslovanje po pooblastilu predsednika,
 • pripravlja letna in periodična poročila o delu in finančnem poslovanju ZVVS,
 • izdeluje predloge rebalansov finančnih načrtov,
 • pripravlja in izdaja akte, pogodbe in sporazume v skladu s splošnimi pravnimi predpisi,
 • usklajuje in uveljavlja interese članstva Zveze veteranov pri državnih organih v skladu s smernicami organov in Predsedstva Zveze veteranov,
 • skrbi za pravočasno in strokovno pripravo pisnih gradiv za seje organov in delovnih teles,
 • skrbi za izvrševanje odločitev organov ZVVS,
 • nudi pomoč območnim združenjem in članom Zveze veteranov,
 • spremlja in predlaga obravnavo problematike izvajanja sistemske zakonodaje, ki ureja pravice in obveznosti vojnih veteranov ter svojcev padlih,
 • sodeluje z organi Svetovne veteranske federacije,
 • skrbi za pravilno uporabo osnovnih sredstev na sedežu Zveze veteranov,
 • skrbi za promocijo in obveščanje javnosti o delu Zveze veteranov,
 • opravlja druge naloge v pristojnosti Strokovne službe ter na podlagi sklepov Glavnega zbora, Predsedstva in delovnih teles Predsedstva.

 

Pričakujemo:

 • najmanj visokošolsko izobrazbo
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu,
 • kandidat mora biti član Zveze veteranov in imeti urejen status vojnega veterana, slovensko državljanstvo in stalno bivališče v Sloveniji,
 • dobro poznavanje programa Microsoft Office (Word, Excel, Power point…),
 • natančnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost dela v dinamičnem okolju, opravljanje več del hkrati,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • znanje angleškega jezika za komunikacijo,
 • sposobnost ravnanja s sredstvi, priprava in vodenje finančnega načrta.

 

Nudimo:

 • delo v pisarni in na terenu,
 • neenakomeren delovni čas (sobote, nedelje, prazniki),
 • možnost strokovnega izobraževanja,
 • samostojno delo,
 • zaposlitev za določen čas (mandatno obdobje 4. let)
 • poskusna doba 3 mesece
 • Delovno mesto se nahaja v Ljubljani.

 

Rok za prijavo do vključno 17. 7. 2024  na naslov:  Zveza veteranov, Rojčeva 16, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: zveza@zvvs.si.

Kandidati naj k prijavi predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa in kratek življenjepis.

Generalnega sekretarja imenuje Predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Predsedstvo ZVVS