Prelomni čas slovenske zgodovine ne bo pozabljen

Lenart

Na  letnem zboru lenarškega Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, ki ga vodi Jože Majcenovič, so podelili tudi  več priznanj  zaslužnim članom. Bronasto priznanje je prejel  Milan Koser, srebrno Albin Postružnik, zlata priznanja pa  Dušan Komar,  Anton Kurnik in  Feliks Borko. Spominsko medaljo je prejel Štefan Draškovič, zahvale Območnega združenja pa so dobili  Silva Kozar, Breda Slavinec, Stanko Žmavc, Alojz Zorko, Roman Lovrenčič, OZVVS Gornja Radgona, OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, Društvo upokojencev Cerkvenjak, PGD Cerkvenjak, Turistična kmetija Breznik in društvo Krdebač  iz Cerkvenjaka. Poleg priznanj Območnega združenja so podelili še plakete Zveze veteranov vojne za slovenijo. Spominsko plaketo je prejel cerkvenjaški župan  Marjan Žmavc, ki zelo zavzeto podpira delovanje veteranske organizacije, bronasto plaketo Drago Vantur, srebrno Stanislav   Bratuša  in zlato  Andrej Kocbek. Na letošnjem  glavnem zboru ZVVS bosta Darko Škerget in Franc Sernec prejela Red III. Stopnje Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Sicer pa so na zboru pregledali in ocenili delo v minulem letu, ki je bilo zelo uspešno. Sprejeli so tudi letošnji  delovni program s finančnim načrtom. Kot je povedal podpredsednik  združenja Iztok Rozin, se bodo člani lenarškega veteranskega združenja udeleževali prireditev, ki jih bodo organizirala sosednja veteranska združenja. Z njimi namreč dobro sodelujejo in tudi na letošnjem zboru so bili kot gostje navzoči  OZ VVS Gornja Radgona, Ruše, Slovenske Bistrica in Ptuj. Pripravili bodo tudi več svojih dogodkov, prireditev  in družabnih srečanj. Sodelovali bodo na občinskih praznovanjih v vseh šestih občinah na območju katerih deluje združenje (Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti Jurij in Sveta Trojica v Slovenskih goricah). Krepili bodo tudi sodleovanje s šolami in mlade seznanjali z važnejšimi dogodki iz tega obdobja v osrednjih Slovenskih goricah.

Aktivno bodo  sodelovali v projektih ohranjanja zgodovinskega spomina na čas slovenskega osamosvajanja in vojne za mlado neodvisno državo 1991. Spomin na te prelomne dogodke namreč ne sme nikoli v pozabo, so globoko prepričani lenarški veterani osamosvojitvene vojne. Ker je letošnje leto razglašeno za leto generala Maistra, je o tem velikem Slovencu in osvoboditelju slovenske Štajerske in Maribora leta 1918 spregovoril predsednik Društva generala Maistra Cerkvenjak Roman Lovrenčič.

Dr. Marjan Toš

Dr. Marjan Toš