Predstavitev osamosvojitve Slovenije učencem OŠ Belokranjskega odreda Semič

Kulturni center Semič

Belokranjski veterani smo tudi v letošnjem letnem planu dela načrtovali predstavitev osamosvojitve Slovenije osmošolcem in devetošolcem na eni od osnovnih šol v Beli krajini. Letos smo izbrali osnovno šolo Semič. V razgovoru z ravnateljem g. Tomažem Pavlakovičem smo se dogovorili, na kakšen način bomo opravili predstavitev. 

V petek, 29. marca 2024 so častni predsednik OZVVS Bela krajina g. Branko Kobetič, predsednik g. Martin Henigsman, sekretar g. Božo Šober ter g. Bojan Jakša (v svečanih veteranskih uniformah) sprejeli 73 učencev 8. in 9. razredov in 5 učiteljev Osnovne šole Belokranjskega odreda  Semič v Kulturnem centru Semič.

K sodelovanju smo povabili tudi Slovensko vojsko. Učenci so si najprej  ogledali film »Osamosvojitvena vojna v Beli krajini«, ki je nastal na Filmskem taboru Kolpa 2021 v Vinici in dokumentarno razstavo »Bela krajina za samostojno Slovenijo 1990-91« na panojih, ki smo jo ob tej priložnosti postavili v avli Kulturnega centra. G. Kobetič je osnovnošolcem predstavil obdobje novejše zgodovine in osamosvojitev Slovenije. Nazorno je predstavil razmere, ki so privedle do procesa osamosvajanja Slovenije, priprave in potek osamosvajanja, saj smo veterani takrat tudi sami tvorno sodelovali v aktivnostih. Kasneje  se je osredotočil na osamosvojitveno vojno in še posebej na dogodke in bojne akcije na območju Bele krajine in širše Dolenjske.

Predstavnica Slovenske vojske je učence popeljala skozi razstavo »Naborništvo v Teritorialni obrambi in Slovenski vojski od leta 1992 do 2003«, ki jo je ob dvajsetletnici ukinitve tega sistema pripravil upokojeni polkovnik SV g. Mitja Teropšič.

 V nadaljevanju so učenci spoznali poklic vojaka in možnost zaposlitve v SV ter se pomerili v streljanju z »air soft« orožjem v tarčo.
Na zaključku predstavitve smo učence pogostili in jim v spomin podarili obesek za ključe z oznako OZVVS Bela krajina.

V dogovoru z vodstvom šole sledi še ogled spomenika na Medvedjeku in v Krakovskem gozdu.

Belokranjski veterani načrtujemo s takšnimi aktivnosti nadaljevati tudi naprej.

Predsednik OZVVS Bela krajina

Martin Henigsman

Foto: Bojan Jakša