PRAZNIK OBČINE ČRNOMELJ

Črnomelj

Občina Črnomelj praznuje svoj občinski praznik kot spomin na prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS), ki je bilo 19. 02. 1944 v Črnomlju. Letos so ob 80. letnici pripravili dve proslavi, v petek, 16. 02. 2024, so podelili visoka občinska priznanja in v ponedeljek, 19. 02.2024, ki je bila posvečena zgodovinski obletnici.

Najvišje priznanje – plaketo občine Črnomelj je prejelo Združenje borcev za vrednote NOB Črnomelj, s katerimi odlično sodelujemo.

Na osrednji proslavi je v pozdravnem nagovoru župan občine Črnomelj dejal, da je vesel, da imamo privilegij praznovanja 80. obletnice tako pomembnega zgodovinskega dogodka v sklopu Leta domovine, ki ga je razglasila občina Črnomelj, da se simbolično pokloni prizadevanju naših prednikov v boju za svobodo in neodvisnost ter pomembnosti pozitivnega odnosa do lastne domovine. Po besedah slavnostne govornice, Urške Klakočar Zupančič, predsednice državnega zbora Republike Slovenije, se je Slovenski narodno osvobodilni svet na takratnem zasedanju konstituiral kot ljudska skupščina ali parlament, ki je sprejel akte temeljnega, danes bi lahko rekli tudi ustavnopravnega značaja. S tem zasedanjem smo Slovenci stopili na pot pravne ureditve države. Zasedanje je dobilo zgodovinski pomen predvsem zaradi vsebine aktov, ki so jih izvoljeni odposlanci sprejeli. V njih so zapisane vrednote, ki so še danes neprecenljive, niso pa vedno in povsod samoumevne, zato moramo nenehno skrbeti, da jih kdo ne bi poskušal poteptati.

V izvrstnem kulturnem programu obeh proslav so se združile črnomaljske izobraževalne ustanove in društva, na osrednji pa se je predstavila Maja Sever iz SNG Drama Ljubljana ter glasbenik Pero Lovšin, obe proslavi pa sta bili v organizaciji ZIK Črnomelj.

Člani belokranjskih domoljubnih združenj in organizacij smo bili prisotni na obeh prireditvah.

Martin Henigsman

Predsednik OZVVS Bela krajina

Foto: Martin Henigsman