POHOD SPOMINA

Črnomelj

Območno združenje slovenskih častnikov Bela krajina je v počastitev občinskega praznika Občine Črnomelj, kulturnega praznika in 80-letnice SNOS-a in v počastitev v občini Črnomelj za leto 2024 razglašenega Leta domovine v soboto, 10. februarja 2024, organiziralo »Pohod spomina«. Pohoda smo se udeležili tudi člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina.

Navedenega dne smo se ob 9. uri zbrali na področju nekdanje vojašnice na črnomaljskem Majerju. Po nagovorih vodje pohoda Antona Kambiča in črnomaljskega župana Andreja Kavška nas je Boris Lovrenčič, leta 1991 poveljnik Jurišnega odreda TO, seznanil z izvajanjem nalog blokade te vojašnice JA.

Z Majerja nas je pot vodila do spomenika NOB na Gričku, kjer nam je predstavnica Združenja ZB za vrednote NOB Milka Kocjan predstavila sporočilo monumentalnega spomenika, ki je posvečen 1.250 belokranjskim borcem in žrtvam fašizma. Pohod smo nadaljevali do skladišča orožja in streliva JA pri Vražjem kamnu, katero so leta 1991 osvojili naš teritorialci. Vodja takratne akcije Branko Kobetič nam je orisal takratne dogodke.

Pohod se je nadaljeval nazaj v Črnomelj, kjer nam je podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Slavko Malešič ob veteranskem obeležju pri železniški postaji obrazložil pomen tega obeležja. Pot smo nadaljevali do stavbe, kjer je med osamosvojitveno vojno deloval 23. Območni štab TO, o čemer priča spominsko obeležje na pročelju stavbe. Organiziranost in delovanje takratne Teritorialne obrambe nam je predstavil Branko Kobetič.

Nadaljnja pot nas je vodila skozi Črnomelj mimo Kulturnega doma, v katerem je bilo pred osemdesetimi leti - 19. in 20. februarja 1944 - I. zasedanje SNOSa, nazaj na naše izhodišče – na področje nekdanje vojašnice na Majerju.

Na prehojeni poti smo osvežili spomin na domoljubne dogodke in na za občino Črnomelj in za državo Slovenijo pomembne obletnice, poklonili pa smo se tudi prispevku Belokranjcev k samostojni Sloveniji.

Vir:      Peter Golobič

Fotografije:    Bojan Jakša in Hermina Golobič