NEKATERE AKTIVNOSTI OZVVS ZASAVJE JUNIJA, JULIJA IN AVGUSTA 2023

Zasavje

Naši člani so 10. junija 2023 sodelovali pri izvedbi Dneva slovenskih planincev na Kalu v organizaciji PD Hrastnik, predvsem kot reditelji na parkiriščih, križiščih in na prireditvenem prostoru pred planinskim domom.

Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje se je dne 29. 6. poleg praporščaka in drugih prisotnih naših članov udeležil slovesnosti na Kopitniku. Na slovesnost nas je v počastitev državnega praznika povabilo ZB za vrednote NOB Hrastnik iz Konfederacije Zasavskih veteranskih in domoljubnih društev.

Del veteranov - pohodnikov se je udeležilo tudi tradicionalnega pohoda na Kopitnik. Po zanimivem kulturnem programu in besedah govorcev je ob lepem vremenu sledilo prijetno druženje.

Naši člani in praporščak s praporjem ZVVS Zasavje so se udeležili slovesnosti pri brunarici na Vrheh v organizaciji ZB za vrednote NOB Trbovlje, s katerimi sodelujemo v Konfederaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Zasavja. Slovesnost je bila organizirana v spomin na ustanovitev prve trbovljske partizanske čete in izvedena 15. 7., kot rečeno na Vrheh.

19. junija smo slovesno otvorili Mlakarjevo stanovanje, zadnji še obstoječi pečat nekdanje rudniške kolonije v Hrastniku. Prisotni so bili hči, vnuk in pravnuk Mlakarjevih ter poleg drugih tudi sekretar in član predsedstva OZVVS Zasavje.

V sklopu Kajuhovega leta so nas iz ZB za vrednote NOB Zagorje ob Savi povabili na počastitev praznika – obletnice ob ustanovitvi Revirske čete. Slovesnost bi se morala odviti 30. 7. na Čemšeniški planini a je bila zaradi slabega vremena žal odpovedana

SPOMINSKA OBELEŽJA - PEČOVNIK

V začetku meseca avgusta smo se člani Območnega združenja VVS Zasavje oglasili do  spominskega obeležja Pečovnik. Tu smo se spomnili vojaške akcije pripadnikov 87. Območnega štaba in Diverzantskega voda TO Laško, ki  so leta 1991 z odločnim manevrom, brez žrtev zavzela skladišče takratne JLA.

Obeležje in okolica je v dobrem stanju glede na vremensko dogajanje v Sloveniji v preteklih dneh.