AKTIVNOSTI ČLANOV OZVVS ZASAVJE V MARCU

Zasavje

Člani predsedstva OZVVS Zasavje smo se v mesecu marcu 2024 udeležili aktivnosti društev, s katerimi smo povezani v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij.
Tako smo se dne 5. 4. udeležili letnega zbora članov PDV Sever, ki so ga izvedli v dvorani AMD v Trbovljah. Malo za tem, 7. 4., smo se zbora ZSČ Hrastnik udeležili v MC Hrastnik. V Zagorju ob Savi smo se 15. 4. v dvorani Gasilskega doma Zagorje udeležili Programske konference članov Občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje ob Savi. Dne 26. 4. pa smo se na Agnezu v Trbovljah udeležili tudi Letnega rednega zbora ZSČ Trbovlje. Med drugim so/smo v govorih pozdravili in potrdili zelo dobro sodelovanje v preteklem letu in že začrtali skupne aktivnosti v letu 2024.

Predsednik, sekretar in praporščak Žuželj smo se 9. 4. udeležili posveta ZVVS v Laškem. Nekaj dni kasneje, 14. 4. pa se je predsednik udeležil še seje predsedstva v Šentjerneju. Glavni tematiki na obeh sestankih sta bili poročilo za leto 2023 in načrt za naslednje-letošnje leto.

Odzvali smo se na povabilo PVD Sever in se udeležili razstave osebne zbirke njihovega člana. Razstavljeni so bili predmeti iz tematike Milice in Policije do leta 1991 v Zasavju. Po krajšem kulturnem programu in ogledu smo se še pogovorili z avtorjem in predsednikom PVD Sever Zasavje ter se strinjali, da v Zasavju poiščemo prostor, ki bi ponudil možnost za stalno razstavo na temo 90//91 za obe društvi modro/zeleno, kot radi rečemo.

IB