SPOMINSKI POHOD 8. 2. 2022

Senovo

Na kulturni praznik, 8. februarja 2022, smo skupaj s Krajevnim odborom ZB za vrednote NOB Senovo in Turističnim društvom Senovo, organizirali že tradicionalni pohod po poteh XIV. divizije Sedlarjevo – Senovo. Prvi pohod, ki ga je izvedla protidiverzantska četa pri TO Krško kot taktični pohod, je bil organiziran že leta 1983. Ta spominski pohod organiziramo od leta 2016, ko smo se skupaj s KS Senovo, KO ZB NOB Senovo in TD Senovo, dogovorili, da bo postal tradicionalen. Z njim tako vsako leto obeležujemo praznik KS Senovo, kulturni praznik in že omenjeni prvi pohod PDČ pri TO Krško. Na pohodu se zberemo člani veteranskih društev iz občine Krško in krajani (med 30 in 40 udeležencev), ki se nato z avtobusom odpeljemo do kraja Sedlarjevo, kjer je start pohoda. Po zelo razgibani in raznoliki kozjanski pokrajini hodimo šest do sedem ur in pohod zaključimo z druženjem v kraju Senovo.

Vir: OZVVS Krško