Slavnostna akademija in podelitev priznanj 15. marca 2024 v Kulturnem domu v Krškem

KRŠKO

V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Krško smo imeli v začetku meseca marca kar nekaj dogodkov, najpomembnejša in najzahtevnejšo smo imeli 15. marca, ko smo v enem dnevu izvedli Letni zbor in Slavnostno akademijo ob 25. obletnici delovanja. Letni zbor smo izvedli v skrajšani obliki, vendar z vsemi potrebnimi vsebinami, da smo lahko zaključili leto 2023 in sprejeli letni načrt za 2024. Po zaključku letnega zbora smo se preselili v veliko dvorano Kulturnega doma Krško, kjer smo nadaljevali s slavnostno akademijo ob 25. obletnici delovanja.

Ob začetku slovesnosti sta nas nagovorila predsednik OZVVS Božo Kosalec in župan MO Krško g. Janez Kerin, v nadaljevanju pa nas je nagovoril slavnostni govornik predsednik ZVVS generalmajor Ladislav Lipič. V programu smo se tudi zahvalili lokalnim skupnostim in organizacijam za dolgoletno podporo. Ob tem smo priznanja podelili: Mestni občini Krško, Občini Kostanjevica na Krki, družbi ELMONT, družbi I.H.S., družbi KOSTAK, Nuklearni elektrarni Krško, družbi RUDAR Senovo, Termoelektrarni Brestanica, družbi TIPS MTC Leskovec pri Krškem, vojašnici Jerneja Molana, Cerklje ob Krki, Rajhenburškemu oktetu, Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Brežice, Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Sevnica, Območnemu združenje slovenskih častnikov Krško, Policijskemu veteranskemu društvu SEVER Posavje in Združenju borcev za vrednote NOB Krško. Po sklepu predsedstva smo na slavnostni akademiji predsedniku ZVVS Ladislavu Lipiču podelili častni naziv »ČASTNI ČLAN OZVVS KRŠKO«.

V programu so sodelovali učenci glasbene šole Krško, za zaključek slovesnosti pa je poskrbel Orkester slovenske vojske s solistko Anjo Kramar. Prireditev je vodila Mateja Jankovič Čurič.

Vir: Aleš Zajc