Proslava ob 55. obletnici TO

Bled
20.11.2023 se je tričlanska delegacija udeležila Proslave ob 55. obletnici TO na Bledu.