Programsko volilni zbor 2021

Pesnica

Programsko volilni zbor članov smo izvedli 21. junija 2021 v prostorih VKTPC v Pesnici. Zaradi covid situacije je bilo na zboru prisotnih 45 od 224 članov. Za razliko od 2020, ko je bila prisotna celo polovica vseh članov (87/173).

Po uvodnem pozdravu predsednika je sledila izvedba simbolnega veteranskega dejanja in kulturni program. Po izvolitvi organov zbora je vodenje zbora prevzelo delovno predsedstvo. Sledila so poročila o realizaciji nalog v preteklem letu.

Nato je sledila razrešitev dosedanjih organov in volitve novih organov OZVVS za štiriletno mandatno obdobje. Sledil je sprejem programa dela in finančnega načrta za 2021 ter višine članarine za 2022. Po besedi gostov smo podelili priznanja naše Zveze trem zaslužnim članom območnega združenja in članske izkaznice novim članom. Uspešno delo zbora smo zaključili s prijetnim druženjem.