Predavanja in predstavitve

Pesnica

Tudi strokovna predavanja in predstavitve so del skupnega programa naših veteranskih in domoljubnih organizacij od leta 2015. Vsa dosedanja predavanja in predstavitve so bile izvedene v VKTPC Pesnica. Razen v 2018, ko je bilo izvedeno v dvorani kulturno prosvetnega doma Vlada Pipana v Šentilju.

Prvo predavanje sta izvedla Vladimir Maher in Vekoslav Stanko o delovanju Manevrske strukture narodne zaščite 1990 v takratni Občini Pesnica 20. marca 2015. Predstavitev dogodkov iz časa osamosvajanja Slovenije 1990/91 na območju takratne Občine Pesnica sta 18. marca 2016 izvedla Jože Grah in Srečko Cehnar. Predstavitev »Vloga organov za notranje zadeve v procesu osamosvajanja« je 17. 2. 2017 izvedel Bojan Lunežnik. 15. februarja 2018 sta bili prvič izvedeni dve predstavitvi. Tematiko »50 let od ustanovitve teritorialne obrambe« je predstavil Vladimir Maher.

»Kronologijo ključnih dogodkov v bojih za severno mejo od ustanovitve sveta za Štajersko septembra 1918 do mirovne pogodbe v Saint Germainu, septembra 1919« pa je predstavil Stanislav Kocutar. 14. 2. 2019 je Bojan Lunežnik predstavil tematiko »Vloga milice v sistemu vojaške obrambe in prehod ONZ v republiško pristojnost«.

Miran Fišer, predsednik OZVVS Ormož, je 31. 1. 2020 izvedel predavanje »Misije v BiH in na Kosovu«. Branko Petan iz OZVVS Slovenska Bistrica je 13. 2. 2020 izvedel predstavitev dogodkov iz časa osamosvajanja Slovenije na območju Slovenske Bistrice, z nazivom »Ložnica 1991«. V 2021 načrtovani predstavitvi zaradi covid-19 omejitev nista bili izvedeni in sta bili prestavljeni v 2022.