Polaganje venca Toniju Mrlaku s strani Društva pilotov vseh generacij 2018

Ljubljana
Društvo vojaških pilotov vseh generacij je položilo venec sestreljenemu pilotu Toniju Mrlaku 27.07.2018 ob 19:15 uri.