LETNI ZBOR BREŽIŠKIH VETERANOV

CERKLJE OB KRKI

OZVVS Brežice je v petek, 18. marca 2022 ob 18. uri organiziralo letni zbor veteranov in veterank občine Brežice v jedilnici vojašnice Jerneja Molana. Udeležilo se ga je preko 140 članov. Vse prisotne je pozdravil namestnik predsednika dr. Tomaž Teropšič. Predsednik je bil zaradi zdravstvenih težav osoten. Nastopili so tudi pevci iz Krške Vasi. Sledilo je še veteransko dejanje. Po podelitvi priznanj zaslužnim članom, so se zahvalili za sodelovanje še župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik PO Posavje Anton Supančič, generalni sekretar ZVVS Mitja Jankovič, predstavnik PVDS Posavje Roman Kržan, OZVVS Krško Božo Kosalec, OZVVS Sevnica Janez Levstik, predstavnik OZSČ Mitja Teropšič, predsednik ZB za vrednote NOB Brežice Stane Preskar. Po poročilih za leto 2021 in finančnemu načrtu ter programu dela za leto 2022, so bile še nadomestne volitve za novega sekretarja. Soglasno je bil izvoljen Stane Krulc, ki je zamenjal dosedanjega Štefana Stipiča po 13-letnem uspešnem delovanju. Po zaključku je sledil še pravi vojaški "pasulj".

Foto: Mehemed Tokić