Letna skupščina veteranov OZVVS Krško na Senovem 29. junija 2021

Senovo
V torek, 29. junija 2021 ob 17. uri, se je izvedel letni zbor veterank in veteranov OZVVS Krško v dvorani OŠ XIV. divizije na Senovem. Po uvodnem govoru predsednika Božislava Kosalca, je sledila državna himna, ki jo je zapel "Rajhenburški oktet". Sledilo je veteransko dejanje, podelite priznanj in odlikovanj zaslužnim veteranom, med katerimi je dobil zlato plaketo Drago Kramar, ki jo je podelil generalni sekretar ZVVS Mitja Jankovič. Sledile so pozdravne besede gostov. Nato pa je besedo prevzel delovni predsednik zbora Matjaž Gomilšek. V nadaljevanju so sledila poročila vseh organov predsedstva, sprejem plana in finančnega načrta. Po zaključku zbora, pa je kot vsako leto predsednik Božo Kosalec povabil vse prisotne na kratko druženje v "Gostišče Senica" na Senovem.