EKSKURZIJA

TRST, BAZOVICA, IVANČNA GORICA

KRŠKI VETERANI

OBISKALI TRST IN BAZOVICO