Drago BOŽAC - opis osvoboditve MP FERNETIČI leta 91

Sežana
Podpolkovnik v pokoju Drago BOŽAC, komandant TO v Sežani je dne, 22. junija 2018 med predavanjem učencem osnovnih in srednjih šol Srečka Kosovela v Sežani podal opis akcije TO in milice v času osvobajanja mejnega prehoda FERNETIČI nad takratno JLA in zvezno milico leta 1991
Vir: Avtor: Vid Šibelja