Dan veteranov vojne 1991 - Vače 2023

Vače
17. maj, Dan veteranov vojne 1991 se praznuje v spomin na leto 1990, na zavrnitev ukaza o oddaji orožja iz skladišč Teritorialne obrambe, katerega izvajalci so preprečili popolno razorožitev takratne TO ter na začetek izvajanja projekta Manevrske strukture narodne zaščite. Slavostni govornik je bil predsednik ZVVS Ladislav Lipič, ki je uvodoma povedal, da veteranska organizacija ZVVS letos praznuje 30 obletnico ustanovitve. Letošnja slovesnost je bila jubilejna, 20., ki sta jo organizirali ZVVS in ZPVD Sever. Slovesnost so s svojim prihodom otvorili praporščaki ZVVS in ZPVD Sever pod vodstvom glavnega praporščaka ZVVS Dominika Grmeka. Slovesnosti so se udeležili tudi veterani OZVVS Kranj.
Vir: foto: B. Verčič