Bojna akcija Rožnik

Ljubljana -Rožnik
Ena najbolj odmevnih njegovih akcij je bila zavzetje prisluškovalnega centra JA Rožnik v Ljubljani brez žrtev. Enoti VP 5. PŠTO je poveljeval podpolkovnik Miroslav Debelak .