< nazaj na novice

15. december 2018 / Pomembno

Kraj: Celje

Zveza veteranov vojne za Slovenijo praznovala 25 let svojega delovanja

Dne 10. oktobra 2018 je Zveza veteranov vojne za Slovenijo praznovala 25 let svojega delovanja. Pomembno obletnico smo obeležili na slavnostni seji v Celju, 15. decembra 2018.

 

Na krajši slavesnosti se nas je s svojo interpretacijo dotaknila Maša Budič.

 

Za dolgoletno vestno in z veliko mero odgovornosti in velik prispevek k prepoznavnosti pri opravljanju funcije glavnega praporščaka je bila podeljena zlata plaketa ZVVS Dominiku Grmeku.

 

S svojo glasbeno točko pa sta nas v prijeten zaključek srečanja popeljala Viki Ašič in Andrej Bremec.

 

Ob tej priložnosti smo se za takratni prispevek zahvalili tudi ustanoviteljem ZVVS in jim podelili spominske plakete in sicer: Srečku Lisjaku, prvemu predsedniku  ZVVS, danes častnemu predsedniku ZVVS, Elu Rijavcu, Marjanu Fekonji, Dragu Vidrihu in Mihi Butari. Ostalim ustanoviteljem, ki so bili odsotni, bodo spominske plakete podeljene ob drugi priložnosti.

 

V nadaljevanju objavljamo govor predsednika ZVVS Ladislava Lipiča ob omenjeni slavnostni seji.

 

"Spoštovani ustanovitelji Združenja veteranov vojne za Slovenijo, danes ZVVS, spoštovani predsedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, člani predsedstva ZVVS, predsedniki in sekretarji OZVVS, bivši generalni sekretar, nastopajoči, spoštovani gostje.
Vsako organizacijo, ki nastaja, opredeljuje določen čas in družbeno okolje, ki tako ali drugače vpliva na dinamiko in vsebino njenega nastanka, razvoja ter delovanja. Nastanek takratnega Združenja veteranov vojne za Slovenijo ter še danes trajajoče in delujoče ZVVS pa je nekaj posebnega, ne samo za nas, vojne veteranke in vojne veterane, pač pa za celotno slovensko družbo-vsaj moralo bi biti, čeprav velikokrat ugotavljamo, da temu ni tako.
Ideja za oblikovanje v formalno organizacijsko strukturo se je pojavila že v letu 1992 v različnih sredinah in iz različnih motivov. Nič ne bo narobe, če v svojem govoru omenim gostinski lokal »Mrak«v Ljubljani, v katerem so se neke nedelje, natančneje 06.06.1993, zbrala peterica tudi danes vabljenih ter začrtala temeljno idejo o ustanovitvi veteranske organizacije, ki bo imela nalogo ohranjati avtentičen spomin na obdobje osamosvajanja, na to neponovljivo in zgodovinsko pomembno obdobje slovenskega naroda. Osnovna zamisel organiziranosti je temeljila na teritorialni razdelitvi RS na 13 pokrajin, v katerih naj bodo enakopravno zastopana vse strukture, ki so delovale v pripravah na osamosvojitev in v sami osamosvojitveni vojni.
Tako se po relativno kratkem obdobju priprav 10.oktobra 1993 v Cankarjevem domu zgodi ustanovni zbor Združenja veteranov vojne za Slovenijo z izvolitvijo prvega predsednika, danes častnega predsednika Srečka Lisjaka. Temu sledijo pomembne formalnosti:
-    05. novembra 1993 so ustanovitelji na Temeljnem sodišču v Novi Gorici formalno overili svoje podpise in dne 11. novembra naslednjega leta (1994)
-    Ministrstvo za notranje zadeve registrira Združenje veteranov vojne za Slovenijo.
Prvi glavni zbor Združenja je bil organiziran in izveden 17. maja 1994 in na njem je  bila sprejeta pomembna odločitev in sicer, da Združenje zaprosi za sprejem v polnopravno članstvo v Svetovno veteransko federacijo in 01. decembra 1994 je bilo Združenje veteranov vojne za Slovenijo sprejeta v to ugledno organizacijo kot polnopravna članica, kar je ostala do današnjih dni.
Še nekaj o začetkih delovanja Združenja: v 13 tih pokrajinskih odborih so delovali območni odbori, ki pa še niso bili pravne osebe. 28. novembra 1996 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je Združenju podelilo odločbo o priznanju statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov za obdobje petih let.

Leta 1996 izide prva številka glasila VETERAN in je le to 03. aprila 1996 vpisano v evidenco javnih glasil.
Dne 20. maja 2000 se na pobudo Iniciativnega odbora na ustanovnem zboru ustanovi ZVVS in tako Združenje preneha delovati. Zvezo veteranov vojne za Slovenijo ustanovi 41 polnopravnih ustanoviteljic. V letih 2001, 2004 in 2007 se zgodijo še nekatere spremembe, zadnja pa se je zgodila 13. aprila 2014, tako, da danes ZVVS združuje 57 OZVVS.
Zvezo so v obdobju do danes vodili že omenjeni Srečko Lisjak,  (1993-2008), Janez Pajer (2008-2012) in Ladislav Lipič od leta 2012 do danes.
Navedel sem pomembna obdobja v nastajanju in razvoju najprej Združenja veteranov vojne za Slovenijo in nato ZVVS, katero ime nosi še danes. Gotovo je bilo obdobje - dovolite da uporabim izraz rojevanja in odraščanja - izrednega pomena. Razen pomembnih pravno-formalnih zadev, o katerih sem govoril in ki so omogočale začetek in nato delovanje organizacije, so se rojevali interni predpisi - pravilniki, navodila - ki so omogočali čisto operativno delovanje.
Statut organizacije kot temelj delovanja, v katerem je zapisano poslanstvo organizacije in njen status kot nepolitične in nestrankarske organizacije. Kot krovni dokument je bil pripravljen Zakon o vojnih veteranih in leta 1996 tudi sprejet. Vseskozi je bilo potrebno sodelovati pri njenem nastajanju in ga v kasnejših letih tudi aktualizirati. Prva obsežnejša sprememba je bila pripravljena in predlagana leta 2011, a kljub podpori takratnega ministra ni bila vložena v parlamentarni postopek. Nato je bilo s podpisi več kot 7000 volivcev vložena v parlamentarno proceduro sprememba, ki je pod določenimi pogoji omogočilo vračilo plačila dodatnega zavarovanja s strani države, kar je bilo odvzeto z ZUJF. V letu 2017 je bila oblikovana vladna komisija, sestavljena iz predstavnikov veteranskih organizacij in predstavniki resornih ministrstev ter pripravljene pomembne spremembe. Predlog je bil vložen v parlamentarni postopek, a žal zaradi odstopa PV ni ugledal luč sveta. Danes se postopek nadaljuje in upamo, da bomo sedaj bolj uspešni. Ravno v zvezi s to nalogo želim izpostaviti izredno dobro, celo odlično sodelovanje z ožjim vodstvom Zveze policijskih veteranskih društev SEVER in tudi Zvezo združenj borcev za vrednote NOV.
Seveda so pomembne tudi druge naloge in aktivnosti, katere smo in izvajamo še danes. K naši prepoznavnosti so prispevale uniforme z vsemi obeležji in kapo, ki po obliki podobna kapi, katero smo nosili slivenski teritorialci, kateri smo se letos na posebni svečanosti spomnili časa, ko je bila pred 50 leti ustanovljena. Številni spominski znaki, odlikovanja, priznanja in druga obeležja naši člani sprejemajo s ponosom in hvaležnostjo, saj so to redka priznanja, s katero jim vsaj veteranska organizacija izkazuje hvaležnost in priznanje za njihov prispevek ustanavljanju samostojne države. Enako velja za postavljena spominska obeležja, katera bomo v prihodnjem letu predstavili v posebni brošuri in bodo nekatera sestavni del tako turističnih kot planinskih poti.
Storil bi krivico, če ne bi omenil ostrega protesta ob primeru afere Holmec, ko so z zavajajočimi podatki želeli škodovati ugledu ne samo te pomembne bitke, ki so jo bili tamkajšnji miličniki in teritorialci, ampak celotni slovenski osamosvojitveni vojni, ki je bila pravo popolnoma čista in v kateri je ravnanje naših obrambnih sil in celotnega sistema lahko vzgled, kako je potrebno v vojni ravnati z ujetniki, z ranjenci in civilisti.To lahko počnejo samo usposobljeni in izurjeni vojaki in miličniki in nobena čez noč postavljena in organizirana vojaško-policijska sila.
Skrb za svojce padlih v osamosvojitveni vojni je naša posebna dolžnost, še bolje zaveza. Organizacija različnih dogodkov omogoča njihovo medsebojno srečevanje in srečanja tudi s soborci njihovih najdražjih, ki so za našo državo dali največ, kar so imeli, svoja življenja. Prav tako v okviru svojih zmožnosti skušamo delovati tudi na humanitarnem področju (pomoč poplavljencem v H,BiH in Srbiji) in našim članom ob različnih nesrečah namenjamo določena finančna in tudi materialna sredstva.
V zadnjih letih smo se veliko angažirali pri organizaciji različnih posvetov in izdajateljski dejavnosti. V zadnjih desetih letih je bilo izdanih več kot 30 različnih publikacij - knjig, zbornikov, drugih glasil…) v katerih so opisani osamosvojitveni dogodki na republiški, pokrajinskih in občinskih ravneh, kar je pomembna investicija v prihodnost, posebej za mlade, ki v šolah nimajo zagotovljenih vseh virov,kar bi si tako pomemben dogodek,kot je popolna osamosvojitev in boj za lastno državo gotovo zaslužil.
Izpostaviti želim poseben dogodek, ki je temeljito spremenil našo vlogo v celotni družbi in tudi naše notranje odnose.
Leta 2012 smo kot številne druge civilno družbene organizacije sodelovali v javnih protestih, uperjenih v takratno in tudi vse prejšnje oblasti, ki so Slovenijo, predvsem številne njene državljanke in državljane  postavile tja, kamor si tega niso zaslužili oz. smo leta 1991 sanjali drugačno državo in drugačno Slovenijo. V organiziranem protestu, brez enega žaljivega napisa zoper kogarkoli na naših transparentih, smo opravili svojo moralno dolžnost, kajti vojni veterani smo imeli in imamo ne samo pravico, ampak tudi dolžnost oglasiti se ter opozoriti na nepravilnosti in krivice, ki so se dogajale in se dogajajo tudi danes. Nismo bili nobeni organizatorji, samo udeleženci v obrambi ljudi, za katere smo se borili v osamosvojitveni vojni. Kljub temu smo bili obtoženi in kaznovani z odvzemom finančnih sredstev in oteževanjem našega vsakodnevnega dela, čeprav smo v teh letih s postavitvijo številnih spomenikov in spominskih obeležij in zapisi v zbornikih in knjigah storili za ohranjanje vrednot slovenske osamosvojitve  več, kot katerakoli organizacija, ki nosi podobno ime.
Tudi danes nas marsikaj skrbi. Sovražni govor, lažne novice in laži, obrekovanja in obdolževanja, vse pod krinko svobode govora, na vse to se oglašamo in ne zapiramo oči pred njimi. In tako bomo ravnali tudi v prihodnje.

Na koncu je čas za zahvale:
- Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski
- članicam KODVOS, za dosedanjih 10 let, številne aktivnosti, organizacija skupnih dogodkov in dobro sodelovanje
- vsem OZVVS - vi nosite glavno breme in brez vas tudi Zveze ne bi bilo
- članom predsedstva ZVVS
- županom in predstavnikom lokalnih skupnosti
In na koncu vam, ustanoviteljem. Povabili smo vse in žal mi je, da se kljub govorjenju in izraženi želji po sodelovanju, danes nekateri iz neznanih razlogov niso udeležili. Hvala tistim, ki ste tu in tistim, ki so se opravičili.
Ob bližajočih se praznikih želim vam in vašim bližnjim vesele božične praznike in vse dobro v letu 2019. "

 

V nadaljevanju si lahko ogledate link objave na MMC RTV SLO http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/stajerska/25-let-zvvs-ja-skrb-za-svojce-padlih-je-nasa-posebna-dolznost/474882.
Vir: ZVVS

Slikovne priloge

 • 17. 12. 2018
  Ustanovitelji ZVVS so za svoj prispevek prejeli spominske plakete ob 25-letnici delovanja ZVVS

 • 17. 12. 2018
  Viki Ašič in Andrej Bremec

 • 17. 12. 2018
  Predsednik ZVVS Ladislav Lipič

 • 17. 12. 2018
  Praporščaki ZVVS z dobitnikom zlate plakete Dominikom Grmekom in predsednikom ZVVS Ladislavom Lipičem


 • 17. 12. 2018
  Predstavniki članic KODVOS

 • 17. 12. 2018
  Ustanovitelji ZVVS

 • 17. 12. 2018
  Udeleženci slavnostne seje

 • 17. 12. 2018
  Glavni praporščak ZVVS Dominik Grmeki


 • 17. 12. 2018
  Maša Budič


Komentarji

Vsebina spletne strani se prikazuje glede na uporabniški nivo. Za prikaz celotne vsebine, komentiranje in glasovanje je potrebna prijava.

Uporabniško ime:
Geslo:

Registracija novega uporabnika.

Pozabljeno uporabniško ime in geslo

Forum
Koristne informacije, aktualne teme
Peticije
Podpisovanje peticij o aktualnih temah
Veteran
Glasilo Veteran
Spomini 1991
Spomini na osamosvojitveno vojno
Mediji o nas
Časopisni izrezki, članki, ...
Kazalo strani
Prikaz drevesne strukture spletne strani
Kontakti
Pokličite nas, pišite nam ...

Izberi kategorijo

Proslave

Srečanja

Pohodi

Šport

Rezultati

Pozivi

Komemoracije

Vabila

Obvestila

Napovedniki

Razpisi

Svečanosti

Usposabljanje

Poročila o delu

Izberi vse

skupaj št. pogledov strani: 452
št. pogledov trenutnega uporabnika: 403
Slovenska Vojska Zaposlimo

ZVVS, Rojčeva ulica 16, p.p. 2780, 1110 Ljubljana, Telefon: 01 524-17-84, Telefaks: 01 524-26-88, E-pošta: zveza@zvvs.si

© 2008 ZVVS, Vse pravice pridržane!Avtorji / DisclaimerPravno obvestilo / LegalOblikovanje: potres izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje

strežnik: ZVVS.si@www.zvvs.si | strežniški datum in čas: 26.06.2019 09:57:32 | čas izdelave strani: 0,437s